Uprawnienia budowlane – warto je zdobyć

Zdobycie uprawnień budowlanych to głównie rozszerzenie naszych kompetencji o możliwość wykonywania samodzielnych prac technicznych w budownictwie, które mogą dotyczyć zarówno projektowania architektonicznego jak także kierowania robotami i pracami budowlanymi. Warto dodać więc o tym, że pracownicy związani z branżą budowlaną mogą skorzystać z sposobów jaką jest zapisanie się na egzamin na uprawnienia budowlane. Należy posiadać jednak świadomość, że oczywiście nie każdy pracownik branży budowlanej może takie dodatkowe uprawnienia uzyskać.

O ile pragniemy sprawdzić czy kwalifikujemy się do przystąpienia do egzaminu to musimy zapoznać się z przepisami prawa budowlanego, które mówią o konieczności posiadania przez kandydata dobrego wykształcenia kierunkowego lub pokrewnego a także należycie długiej praktyki w budownictwie przykładowo w biurze projektowym czy także na budowie. Tylko osoby spełniające te kryteria mogą złożyć egzamin, który zdawany jest przed komisją kwalifikacyjną izby Inżynierów Budownictwa.
Co warto mieć świadomość tego na temat uprawnień w budownictwie?
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że takie uprawnienia są inwestowaniem w swój rozwój, a więc stwarzają ogromną szansę na to, by zdobyć przykładowo awans w pracy czy lepszą pensję. Pamiętajmy jednak o tym, że uprawnienia budowlane mogą być nadawane tylko osobom, które spełniają warunki dotyczące zarówno zdania egzaminu jak też warunki przystąpienia do tego egzaminu, które powiązane są z wykształceniem oraz praktyką. O ile chcemy posiadać pewność, że uda nam się zdać egzamin, to z całą pewnością warto korzystać z usług firm szkoleniowych, które przygotowują aplikacje mobilne zawierające wiarygodną bazę pytań pojawiającą się na kolejnych sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez Komisję kwalifikacyjną izby Inżynierów. Musimy posiadać też świadomość, że przed przystąpieniem do tego egzaminu musimy wybrać dobry rodzaj a także specjalność. Warto tutaj zaznaczyć, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, czyli wspomniane powyżej do projektowania a także kierowania pracami budowlanymi. Natomiast w ich obrębie odróżnia się jeszcze specjalności. Jest to specjalność inżynieryjna architektoniczna instalacyjna oraz konstrukcyjno-budowlana.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.