Jakie zastosowanie mają instalacje fotowoltaiczne?

Branża energetyczna już od dłuższego czasu przechodzi dużą zmianę. Była ona nieunikniona. Zasoby nieodnawialnych źródeł energii takich jak węgiel kamienny czy brunatny szybko się kurczą, a zapotrzebowanie energetyczne nieustannie rośnie.

Poszukiwania rozwiązania tego globalnego problemu doprowadziły do opracowania i wdrożenia systemów opartych na źródłach energii, które odnawiają się w krótkim czasie. Takimi odnawialnymi źródłami energii są: Słońce, wiatr a także woda, a dokładnie jej ruch, przykładowo wody rzecznej czy fal morskich.
Technologie wykorzystujące Słońce
Energia Słońca stwarza ogromne sposobów dla rozbudowy systemów energetycznych. Aktualnie na rynku funkcjonują dwa rozwiązania dostępne dla każdego, kto chce zainwestować w ekologiczne systemy, które należycie skonfigurowane z zapotrzebowaniem energetycznym gospodarstwa domowego pozwalają na bardzo duże oszczędności w budżecie domowym. Jednym z nich są kolektory słoneczne. Kolektory wykorzystując energię promieniowania słonecznego, wytwarzając ciepło, które może być wykorzystane do podgrzewania wody. W ten sposób płacimy mniejsze rachunki za ciepłą wodę. Należy jednak pamiętać, że aby solary działały wydajnie, muszą być instalowane w miejscach dobrze nasłonecznionych. Bardzo duże znaczenie ma więc lokalizacja budynku, czyli stopień jego zacienienia. Drugim wyjściem bazującym na energii Słońca są panele fotowoltaiczne. Z wyglądu bardzo przypominają kolektory słoneczne i tak realnie znakomita większość z nas myli je ze sobą, jednak działają zupełnie inaczej, a mianowicie przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną, która może być użyta w dowolnym celu przez prawie każde urządzenie działające na prąd, na przykład telewizor czy komputer. Dzięki tej technologii możliwe jest uniezależnienie się od dostaw prądu sieciowego. Identycznie jak w sytuacji kolektorów instalacje fotowolaiczne wymagają dobrego miejsca. W internecie dostępne są kalkulatory pozwalające oszacować opłacalność inwestycji. Wystarczy podać podstawowe dane dotyczące stopnia nasłonecznienia czy nachylenia dachu. Nie trzeba się jednak martwić, gdyż jeżeli nasz dach nie jest najlepszym miejscem na montaż paneli, można je instalować też na niezależnych konstrukcjach. Takie używa wiele przedsiębiorstw.
Więcej informacji na stronie: fotowoltaika siedlce.