Odszkodowanie za śmiertelne potrącenie

Na polskich drogach dzień w dzień dochodzi do poważnych zdarzeń drogowych, które niekiedy kończą się także śmiercią. Musimy mieć świadomość, że odszkodowania powypadkowe dotyczą nie tylko i wyłącznie osób poszkodowanych, ale też najbliższej osoby, która zginęła np na pasach potrącona przez kierowcę samochodu. Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego powinno być wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca takiego zdarzenia miał aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej OC.

W przypadku braku takiej polisy zadośćuczynienie a także odszkodowanie dla najbliższych osoby zmarłej w wypadku powinno być wypłacone z ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Warto w takiej okoliczności korzystać z usług prawnych, które ułatwią na uzyskanie stosownej kwoty odszkodowania, ale również zadośćuczynienia za straty moralne.
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny – na co zwrócić uwagę?
Niestety wypadki śmiertelne na polskich drogach zdarzają się coraz częściej, a w takim wypadku najbliżsi osoby zmarłej powinni mieć świadomość, że mają prawo zdobyć stosownie wysoką kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, które zgodnie z polskim prawem powinno być wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, w której sprawca zdarzenia miał polisę odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie za śmierć matki czy również ojca powinno być wypłacone w uczciwej odpowiedniej kwocie, która powinna pokrywać między innymi koszty pogrzebu, ale także powinna to być kwota, która pozwala rodzinie zmarłego na prowadzenie godnego życia. Nie zapominajmy również o tym, że mamy prawo ubiegać się o zadośćuczynienie za straty moralne, a zatem krzywdy fizyczne i psychiczne, których doznaliśmy w wyniku śmierci najbliższej osoby. Na uwagę zasługuje też fakt, że o ile na utrzymaniu osoby zmarłej w wypadku śmiertelnym znajdowały się na przykład dzieci czy także żona, to także oni mają prawo ubiegać się o rentę. Odszkodowanie za śmierć dziecka powinno również być wypłacone w takiej kwocie, które pozwoli np na wykorzystywanie z fachowej pomocy psychologicznej. Warto zatem zwrócić się do doświadczonego adwokata, który umożliwi nam uzyskać stosowną kwotę odszkodowania a także zadośćuczynienia za wypadek śmiertelny.

Warto sprawdzić: Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego.