Rejestracja firmy i sprawozdania bdo

Od wielu lat wprowadzane są nowe przepisy, które dotyczą ich między innymi gospodarki odpadami, a zatem dbanie o różnorakie ekologiczne aspekty działania firm na rynku. Powinno się tutaj podkreślić, że bardzo ważnym elementem obecnie prowadzonej polityki gospodarki odpadami jest obowiązek spoczywający na podmiotach gospodarczych dotyczący rejestracji w systemie bdo jak też wykonywanie rocznych sprawozdań. Warto wspomnieć o tym, że rejestracja bdo jest obowiązkowa dla tych podmiotów gospodarczych, które w głównej mierze zajmują się wytwarzaniem odpadów, niemniej jednak też wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach czy też artykuły tj. przykładowo sprzęt elektroniczny oraz elektryczny.

Warto dodać o tym, że jest to obowiązek, który powinien być realizowany w sposób terminowy, dotyczy to w głównej mierze składania sprawozdań w Urzędzie Marszałkowskim jak także obowiązek zarejestrowania się w systemie bdo, czyli bazie danych odpadowych.
Bdo – jakie obowiązki spoczywają na podmiotach gospodarczych?
Pierwszy podstawowy obowiązek dotyczący wytwórców odpadów jak także firm które zajmują się ich transportowaniem czy też odbiorem tyczy się rejestracji w systemie bdo. Warto dodać o tym, że w związku z tym powinno się dopełnić sporo formalności, a przede wszystkim wypełnić odpowiedni wniosek, który umożliwia na nadanie numeru identyfikacyjnego firmie. Jeżeli pragniemy zaoszczędzić sobie czasu, to zdecydowanie warto korzystać z pomocy doświadczonych profesjonalistów, którzy zajmują się rejestracją w naszym imieniu. Warto pamiętać o tym, że takie firmy zajmują się również wykonywaniem sprawozdań na podstawie prowadzonej przez firmę ewidencji. Tyczy się to między innymi bdo raport roczne, który jest podstawą do rozliczenia się, a więc również uniknięcia naliczenia kar. Warto wspomnieć też o tym, że terminowe rozliczanie się z systemem bdo daje nam sposobność skorzystania z różnych dofinansowań związanych z polityką gospodarki odpadami. Trzeba wspomnieć o tym, że jeśli chodzi o przygotowywanie sprawozdań to realizowane są one na bazie kart kpo, czyli kart odbioru oraz przekazania odpadu. Jeśli firmy obracają takimi kartami to muszą także prowadzić ewidencję, a to wiąże się też z koniecznością wykonywania sprawozdań.

Źródło informacji: bdo sprawozdanie roczne.