Ocena bezpieczeństwa kosmetyku

Jako użytkownicy musimy uświadomić sobie z przysługujących nam praw. Warto więc znać przepisy dotyczące przykładowo obrotu preparatami kosmetycznymi, które w zgodzie z rozporządzeniami powinny być przede wszystkim bezpieczne dla zdrowia. Właśnie dlatego podlegają szczegółowej analizie pod kątem bezpieczeństwa, jest to procedura, która nosi nazwę ocena bezpieczeństwa kosmetyku.

Takiej weryfikacji bezpieczeństwa preparatu kosmetycznego dokonują eksperci, którzy posiadają zarówno wiedzę teoretyczną, jak również praktyczną z zakresu niezbędnych dziedzin, takich jak farmakologia, toksykologia czy biologia i medycyna. Pamiętajmy także, że do oceny bezpieczeństwa danego preparatu kosmetycznego konieczne jest zgromadzenie wymaganej dokumentacji potwierdzającej w głównej mierze skład czy właściwości zastosowanych surowców.
Raport bezpieczeństwa kosmetyków – na co zwrócić uwagę?
Należy rozpocząć od tego, że raport bezpieczeństwa kosmetyku to dokument, który potwierdza bezpieczeństwo danego preparatu kosmetycznego, czyli daje możliwość jego dopuszczenie do obrotu handlowego. Taki sprawozdanie musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące danego kosmetyku, a zatem między innymi informacje dotyczące składu ilościowego a także jakościowego preparatu, właściwości fizycznych chemicznych i biologicznych zastosowanych surowców. Powinien również zawierać analizę mikrobiologiczną składników, jak także wymienić możliwe niepożądane działania uboczne. Co więcej, ocena bezpieczeństwa kosmetyku powinna być wzbogacona również o informacje dotyczące profili toksykologicznych surowców użytych do sporządzenia preparatu kosmetycznego. Ostatecznym elementem takiego raportu jest wydanie decyzji pozytywnej dotyczącej dopuszczenia do obrotu handlowego danego produktu kosmetycznego wraz z zaznaczeniem możliwych skutków ubocznych stosowania, które powinny być ustalone na etykiecie. Warto również dodać, że preparaty, które wyszukają się w sklepach a także hurtowniach, a jednocześnie nie będą posiadały takiego raportu, narażają producentów a także importerów na spore straty finansowe, ponieważ nakładane są na nich kary pieniężne. Co za tym idzie, wykonanie tego raportu jest koniecznością prawnym każdego producenta preparatu kosmetycznego.

Zobacz: ocena bezpieczeństwa kosmetyku