Szkolenia dla przedszkolanek

Nie wszyscy dyrektorzy szkół potrafią poprawnie rozliczać godziny ponadwymiarowe nauczycieli. W związku z tym często przeprowadza się dla nich szkolenia, na których uczą się jak poprawnie rozliczać pracę nauczyciela, aby jego wynagrodzenie było policzone adekwatnie do czasu pracy. Jeżeli godziny rozliczone są źle, w danym roku rozliczeniowym/budżetowym pojawią się niedociągnięcia.

To z kolei będzie problematyczne dla gmin, które przeznaczają środki na nauczycielskie pensje. Etat nauczycielski nie obejmuje 40 godzin jak tradycyjne jest w kodeksie pracy. Nauczyciel pracuje 18 godzin w ramach etatu, do tego ma dodatkowe godziny obowiązkowe, które musi przepracować z uczniami. Karta nauczyciela jest tak skonstruowana, że nauczyciele zasadniczo nie powinni pracować w godzinach ponadwymiarowych. Jednak w szczególnych sytuacjach, podyktowanych obowiązkiem realizacji kodu nauczania z danego przedmiotu, można zobowiązać nauczyciela do odpłatnej na zasadach ogólnych pracy w godzinach ponadwymiarowych. Może to dotyczyć wyłącznie tego przedmiotu, którego sam uczy – czyli matematyk nie może realizować zastępstw z innego przedmiotu, nawet pokrewnego.Co istotne, liczba takich godzin nie przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, czyli takich godzin nie może być więcej niż 7 tygodniowo. W praktyce za zgodą organu prowadzącego, nauczyciel może przepracować dowolną ilość godzin. Bez wątpienia wyłącznie wówczas, jeżeli już sam wyrazi na to zgodę. Drugim problematycznym celem dyrektora szkoły jest Statut szkoły. W wielu szkołach, jak wykazują późniejsze kontrole, pojawiają się kłopoty prawne przy konstruowaniu statutu. W związku z tym ten nie może być w żaden sposób zatwierdzony. W pewnych przypadkach, gdy organizowane są szkolenia dla nauczycieli on-line, poruszana jest na nich ta tematyka. Czasami wtedy w trakcie szkolenia nauczyciele piszą dokument, który w przyszłości może być statutem szkoły, uczą się w jaki sposób to zrobić. Mogą przynieść na szkolenie własny statut i podczas szkolenia poprawić znajdujące się w nim niedociągnięcia.

Sprawdź również informacje na stronie: godziny ponadwymiarowe.